Đại tướng - Ông tiên

Kính tặng bác Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Khi đuổi giặc, vì dân, Người đi trước
Tan giặc rồi, Người ẩn lại phía sau
Nhường ai đó muốn nhoi ra ngồi trước
Mọi hiển vinh Người có màng đâu !
Ngoài trận mạc - Người song toàn trí dũng
Trong cuộc đời - Người là ông Tiên
Bổng lộc, vinh quang - Người không vọng tưởng
Hạnh phúc của Người là Đất Nước bình yên.
Người là niềm tự hào dân tộc
Tên tuổi Người sáng mãi với non sông !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét