THI ĐÙA

Thi đùa thi đũa thi đua
Chẳng có thành tích khai bừa chứ sao
Trên này đã có chúng tao
Giải to, giải nhỏ, thấp. cao thiếu gì
Miễn là phải có phong bì
Bì dày -giải lớn, mỏng thì nhỏ thôi
Giải thưởng chẳng phải chuyện chơi
Nhiều lần trúng giải lên đời như không
Đứa nào bướng bỉnh đừng hòng
Lờ nhau thì cứ chổng mông kêu Trời
Khôn ngoan phải biết luật chơi
Thương quan, quan nhớ thì đời mới vui...
Tháng 3.2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét