CỎ CÂY

“ Chim xa cành thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi ! ”
Lời ai ru xé lòng tôi
Bây giờ mong được sống đời cỏ cây
Cỏ cây chẳng biết đắm say
Cỏ cây nào biết tháng ngày chờ mong
Cỏ cây không biết đục trong
Cỏ cây chấp cả ngày đông rét tràn ...
Tháng 12 năm 2000

0 nhận xét:

Đăng nhận xét