TRƯỜNG SƠN

Núi giăng giăng trước mặt
Núi trùng điệp sau lưng
Đi mãi vẫn núi rừng
Ôi Trường Sơn dài quá.
Ba tháng trời vất vả
Vẫn đang đi trên đường
Vẫn rừng núi điệp trùng
Chiến trường B xa quá !
Đời ta vì nghĩa cả
Sớm tối mải miết đi
Gian khổ có sá chi Vì Miền Nam giải phóng
Trường Sơn, tháng 7 năm 1964

0 nhận xét:

Đăng nhận xét